fbpx

Slutbrugeraftale

Slutbrugeraftale

Version 2017-12-01

Gennem denne brugerforpligtelse ønsker eMarketeer AB at beskytte deres kunder og sig selv mod handlinger, der kan være skadelige for alle parter.

Jeg bekræfter følgende som individuel bruger af softwarekonceptet eMarketeer over for min arbejdsgiver og eMarketeer AB, (org. nr. 556631-4497), at jeg er bekendt med dette indhold, og at jeg godkender, accepterer og er ansvarlig for følgende:

1. Kundens rettigheder

1.1 Brugen af eMarketeer kræver personlig registrering og login af mig som bruger. Jeg forpligter mig til at følge alle brugsanvisninger og sikkerhedsinstruktioner udstedt af eMarketeer.

1.2 Jeg må ikke foretage eller tillade salgsoverdragelse eller servicebureaubrug af eMarketeer, at foretage ændringer, tilføjelser eller forbedringer til eMarketeer eller forårsage eller tillade omvendt konstruktion, adskillelse eller dekompilering heraf. Copyright og alle andre rettigheder vedrørende ændringer af tjenesten tilfalder eMarketeer uden nogen særskilt kompensation.

2. Arbejdsgang

2.1 Brug af eMarketeer opnås ved et unikt login, som leveres af eMarketeer efter registrering af kundeoplysninger.

3. Hensyn til information

3.1 Det er mig, brugeren, der administrerer de persondata, der findes til brug i eMarketeer og er ansvarlig for, at databasen implementeres i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

4. Hemmeligholdelse

4.1 Jeg forpligter mig til at gøre mit bedste for, at alle forretningsoplysninger, der videregives af den ene part til den anden i forbindelse med aftalen, skal behandles som fortrolige oplysninger, medmindre sådanne oplysninger er en del af eller senere bliver en del af det offentlige domæne uden den andens skyld. part, eller den blev senere indhentet af den anden part fra uafhængige kilder fri for enhver form for tavshedspligt.

4.2 Jeg forpligter mig til at sikre, at mit brugernavn og adgangskode er beskyttet sikkert, kun bruges af de tilsigtede brugere og ikke kommer i hænderne på nogen uautoriserede brugere.

5. Politik for brug af eMarketeer

En kunde hos eMarketeer kan ikke selv eller tillade nogen anden part, acceptere misbrug, ulovlig eller svigagtig brug af eMarketeer-tjenester på en sådan måde, der omfatter, men ikke er begrænset til, følgende:

  • at have en målgruppe, fora, mailingliste til e-mail eller andre lignende gruppelister, og til dem sende eller poste alt, der forårsager klager fra modtageren af sådanne uopfordrede e-mails;
  • eller, såkaldt "Mailbombning og spamming: f.eks. at der inden for kort tid sendes store mængder af uønskede beskeder via e-mail til en eller flere e-mail-konti;
  • eller at sende uopfordret e-mail til flere brugere via e-mail, hvor det er rimeligt sandsynligt, at meddelelsen vil forårsage klager fra nogle af modtagerne;
  • eller, når en uautoriseret bruger forsøger at få adgang til en konto eller computerressource, der ikke tilhører den pågældende bruger;
  • eller forsætligt på nogen måde opnå eller forsøge at få adgang til eMarketeer-tjenester uden at betale for det;
  • eller på nogen måde uautoriseret forsøg på at downloade, ændre eller ødelægge enhver information, der tilhører nogen af eMarketeer-kunder eller slutbrugere;
  • eller at deltage i enhver aktivitet (f.eks. synkroniserede nummerserieangreb) velvidende, at det vil forringe tjenesten for nogen af eMarketeers kunder;
  • eller, ulovligt eller for at støtte ulovlige aktiviteter, ved at bruge eMarketeer-tjenester,
  • eller at sprede ulovlige kopier af kommerciel software eller andet ophavsretligt beskyttet materiale.

eMarketeer-kunder er ansvarlige for deres slutbrugeres dokumenter, og ved at modtage tjenester fra eMarketeer er det op til kunden at sikre, at deres slutbrugere overholder denne brugerforpligtelse. En klage over en slutbruger til en eMarketeer-kunde vil blive videresendt til den relevante kundekontraktansvarlige med henblik på handling.

Hvis en uacceptabel aktivitet fortsætter, kan eMarketeer uden varsel suspendere eller foretage de nødvendige handlinger, som eMarketeer anser for nødvendige for de pågældende tjenester eller produkter. eMarketeer kompenserer ikke for afbrydelsen, der opstod på grund af overtrædelser af denne politik.

eMarketeer vil samarbejde med andre udbydere af internet- og onlinetjenester for at forhindre og forhindre misbrug.

Book en demo

Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig snarest.
Book en demo