fbpx

Licensavtal för slutanvändare

Licensavtal för slutanvändare

Version 2017-12-01

Genom detta användaråtagande vill eMarketeer AB skydda sina kunder och sig själva från handlingar som kan vara skadliga för alla parter.

Jag bekräftar följande som enskild användare av mjukvarukonceptet eMarketeer gentemot min arbetsgivare och eMarketeer AB, (org. nr 556631-4497), att jag är medveten om detta innehåll och att jag godkänner, accepterar och ansvarar för följande:

1. Kundens rättigheter

1.1 Användningen av eMarketeer kräver personlig registrering och inloggning av mig som användare. Jag förbinder mig att följa alla bruksanvisningar och säkerhetsinstruktioner utfärdade av eMarketeer.

1.2 Jag ska inte göra eller tillåta försäljningsöverföring eller servicebyråanvändning av eMarketeer, att göra några modifieringar, tillägg eller förbättringar av eMarketeer eller orsaka eller tillåta omvänd konstruktion, demontering eller dekompilering därav. Upphovsrätt och alla andra rättigheter avseende modifieringar av tjänsten ska tillfalla eMarketeer utan någon separat ersättning.

2. Arbetsflöde

2.1 Användning av eMarketeer erhålls genom en unik inloggning som tillhandahålls av eMarketeer efter registrering av kundinformation.

3. Hänsyn till information

3.1 Det är jag, användaren, som administrerar de personuppgifter som finns för användning i eMarketeer och ansvarar för att databasen implementeras i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

4. Sekretess

4.1 Jag åtar mig att göra mitt bästa för att all affärsinformation som avslöjas av den ena parten till den andra i samband med avtalet ska behandlas som konfidentiell information såvida inte sådan information är en del av eller senare blir en del av den allmänna egendomen utan den andras skuld. part eller så har den senare erhållits av den andra parten från oberoende källor fria från någon tystnadsplikt.

4.2 Jag åtar mig att se till att mitt användarnamn och lösenord skyddas på ett säkert sätt, endast används av avsedda användare och inte kommer i händerna på några obehöriga användare.

5. Policy för användning av eMarketeer

En kund hos eMarketeer kan inte själv eller tillåta någon annan part, acceptera missbruk, olaglig eller bedräglig användning av eMarketeer-tjänster på ett sådant sätt som inkluderar, men inte är begränsat till, följande:

  • att ha en målgrupp, forum, e-postlista för e-post eller andra liknande grupplistor, och till dem skicka eller posta allt som orsakar klagomål från mottagaren av sådan oönskad e-post;
  • eller, så kallad "Mailbombning och skräppost: t.ex. att inom kort tid skicka stora mängder oönskade meddelanden via e-post till ett eller flera e-postkonton;
  • eller att skicka oönskad e-post till flera användare via e-post där det är rimligt troligt att meddelandet kommer att orsaka klagomål från några av mottagarna;
  • eller, när en obehörig användare försöker komma åt ett konto eller datorresurs som inte tillhör användaren i fråga;
  • eller avsiktligt på något sätt skaffa eller försöka få tillgång till eMarketeer-tjänster utan att betala för det;
  • eller, på något sätt obehörigt försök att ladda ner, ändra eller förstöra all information som tillhör någon av eMarketeer-kunder eller slutanvändare;
  • eller att delta i någon aktivitet (t.ex. synkroniserade nummersekvensattacker) med vetskap om att det kommer att försämra tjänsten för någon av eMarketeers kunder;
  • eller, olagligt eller för att stödja illegala aktiviteter, använda eMarketeer-tjänster,
  • eller för att sprida olagliga kopior av kommersiell programvara eller annat upphovsrättsskyddat material.

eMarketeer-kunder är ansvariga för sina slutanvändares dokument och genom att ta emot tjänster från eMarketeer är det upp till kunden att se till att deras slutanvändare följer detta användaråtagande. Klagomål om en slutanvändare till en eMarketeer-kund kommer att vidarebefordras till relevant kundavtalsansvarig för åtgärd.

Om en oacceptabel aktivitet fortsätter kan eMarketeer utan förvarning avbryta eller vidta nödvändiga åtgärder som eMarketeer anser nödvändiga för tjänster eller produkter i fråga. eMarketeer ersätter inte avbrottet som uppstått på grund av brott mot denna policy.

eMarketeer kommer att samarbeta med andra leverantörer av Internet- och onlinetjänster för att förhindra och förhindra missbruk.

Boka en demo

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.
Boka en demo