fbpx

Integritetspolicy

Version 1.1

Senast ändrad 2018-04-25.

Lagstiftning efterlevs 

eMarketeer följer de lagkrav som EU ställer i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter. , och upphävande av DIREKTIV 95/46/EG (General Data Protection Regulation – GDPR). USA-baserade tjänster är certifierade enligt EU-US Privacy Shield Framework och/eller USA – Swiss Safe Harbor Framework. All data lagras i Europa.

 

eMarketeer allmänna principer och styrning


Databehandlingsavtal
Databehandlingsavtal tecknas mellan eMarketeer och kunden. Syftet med Databehandlingsavtalet är att reglera eMarketers behandling av personuppgifter för Kundens räkning med hjälp av eMarketers applikationer. Underdatabearbetningsavtal tecknas mellan eMarketeer och underbehandlare.

Vilken information samlar vi in?
Vid registrering av kunder samlar vi in uppgifter som företagsnamn, användarnamn, e-post, adress, plats och telefonnummer. Google, som en tredjepartsleverantör, använder cookies för att visa annonser på din webbplats. Googles användning av DART-cookien gör att den kan visa annonser till dina användare baserat på deras besök på dina webbplatser och andra webbplatser på Internet. Användare kan välja bort användningen av DART-cookien genom att besöka Googles sekretesspolicy för annonser och innehållsnätverk.

 

Vad använder vi din information till?
All information vi samlar in från dig kan användas på något av följande sätt:

  • För att behandla transaktioner
  • För kundidentifiering
  • För att kontakta kunden om det skulle vara problem med kontot.
  • För att administrera en tävling, marknadsföring, undersökning eller annan webbplatsfunktion
  • För att skicka regelbundna e-postmeddelanden om produktsläpp och annan relevant eMarketeer-information

E-postadressen du anger för beställningshantering kommer endast att användas för att skicka dig information och uppdateringar som rör din beställning. Din information, vare sig den är offentlig eller privat, kommer inte att säljas, bytas ut, överföras eller ges till något annat företag av någon anledning utan ditt samtycke annat än för det uttryckliga syftet att leverera den köpta produkten eller tjänsten som efterfrågas.

 

Riskhantering
En övergripande riskbedömning genomförs i relation till informationsobjekt som uppdateras en gång per år. eMarketeer syn på säkerhet bygger på riskbedömningar enligt artikel 24 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU-GDPR) och ICT-förordningen §3.

 

Informationsklassificering och kontroll
Det är viktigt för eMarketeer att sekretessbrott och otillräcklig informationsintegritet inte förekommer. Det är därför viktigt att vi skyddar information utifrån dess kritikalitet. Alla huvuduppgifter och tillgångar registreras och tilldelas en utsedd ägare. Informationen är sekretessbelagd för att möjliggöra tillämpningen av nödvändiga och lämpliga säkerhetskontroller. Informationsägaren ansvarar för underhåll och att kontroller och förbättringar genomförs. All information som lagras i eMarketeer-applikationer behandlas som konfidentiell och avslöjas eller säljs inte till någon tredje part. All information lagras säkert och kan endast nås av kunden och betrodd eMarketeer-personal för webbplatsadministration.

 

Hur länge kommer informationen att lagras?
Uppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas.

 

Rättigheter och kontaktinformation
På begäran kommer vårt dataskyddsombud att ge dig information om huruvida och vilka personuppgifter vi lagrar i relation till dig. Skulle dina personuppgifter vara felaktiga kan du få dem rättade. Du kan också återkalla ditt samtycke att använda dina personuppgifter i framtiden, helt eller delvis, eller begära radering av dina personuppgifter. Du kan be om att få din data exporterad i ett välkänt format. Du är välkommen att rikta sådana förfrågningar eller andra frågor och kommentarer angående denna integritetspolicy eller eMarketeer sekretesspraxis till vårt dataskyddsombud på e-postadressen privacy@emarketeer.com .

 

Hur skyddar vi din information?
Vi erbjuder användning av en säker server. All tillhandahållen känslig information/kreditinformation överförs via Secure Socket Layer (SSL)-teknik och krypteras sedan i vår databas för leverantörer av betalningsgateway. Endast de auktoriserade med särskilda åtkomsträttigheter kommer att ha tillgång till sådana system och är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Efter en transaktion kommer din privata information (kreditkort, personnummer, ekonomi etc.) inte att lagras på våra servrar.

 

Använder vi cookies?
Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk via din webbläsare (om du tillåter) som gör det möjligt för webbplatserna eller tjänsteleverantörens system att känna igen din webbläsare och behålla viss information. Vi använder cookies för att sammanställa samlad data om webbplatstrafik och webbplatsinteraktion så att vi kan erbjuda bättre webbplatsupplevelser och verktyg i framtiden.

 

Avslöjar vi någon information till externa parter?
Vi säljer, handlar inte med eller på annat sätt överför din personligt identifierbara information till externa parter. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats, bedriva vår verksamhet eller betjäna dig så länge dessa parter samtycker till att hålla denna information konfidentiell. Vi kan också lämna ut din information när vi anser att det är lämpligt för att följa lagen, upprätthålla vår webbplatspolicy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Däremot kan icke-personligt identifierbar besöksinformation lämnas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

 

California Online Privacy Protection Act Compliance
Eftersom vi värdesätter din integritet har vi vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder för att följa California Online Privacy Protection Act. Vi kommer därför inte att distribuera din personliga information till externa parter utan ditt samtycke.

 

Efterlevnad av Children's Online Privacy Protection Act
Vi följer kraven i COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) och samlar inte in någon information från någon under 13 år. Vår webbplats, produkter och tjänster är alla riktade till personer som är minst 13 år eller äldre.

 

Ditt samtycke
När någon fyller i vårt formulär (vid evenemang som registrering för marknadskommunikation, demoförfrågningar eller nedladdning av marknadsföringsinnehåll etc.), måste samtycke ges för att behandla den informationen. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

 

Ändringar av vår integritetspolicy
Om vi bestämmer oss för att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på den här sidan. http://www.emarketeer.com/about/privacy-policy/. Denna policy ändrades senast 2018-04-25

 

Kontakta oss
Om det finns några frågor angående denna integritetspolicy kan du kontakta oss med hjälp av informationen nedan.

 

eMarketeer AB
Sundbybergs torg 1
172 67 Sundbyberg, Sverige
info@emarketeer.com
www.emarketeer.com
(+46) 8-764 46 00

Boka en demo

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.
Boka en demo