fbpx

Antispampolicy

Antispampolicy

eMarketeer har en no-toleranspolicy för spam. Alla kunder som upptäcks använda eMarketeer för spam kommer omedelbart att stängas av från användningen av produkten. Om du känner till eller misstänker överträdare, vänligen meddela oss omedelbart på abuse@emarketeer.com.

eMarketeers åtagande:

eMarketeer skickar INTE ut oönskade e-postmeddelanden (UCE/Spam).
eMarketeer gör INTE medvetet affärer med något företag som deltar i att skicka UCE/Spam.
eMarketeer säljer eller utbyter INTE personlig information från våra opt-in-listor.

Vad är spam?

Spam är oönskad e-post även känd som UCE (Unsolicited Commercial Email).

När är e-postspam? 

Mottagarens personliga identitet och sammanhang är irrelevant eftersom budskapet är lika applicerbart på många andra potentiella mottagare; OCH
Mottagaren har inte verifierbart gett ett avsiktligt, uttryckligt och fortfarande återkallbart tillstånd för att det ska skickas; OCH
Sändningen och mottagningen av meddelandet framstår för mottagaren som en oproportionerlig fördel för avsändaren.

Vad utgör en redan existerande affärsrelation?

Mottagaren av ditt e-postmeddelande har gjort ett köp, begärt information, svarat på ett frågeformulär eller en undersökning eller haft offlinekontakt med dig.

Vad innebär samtycke?

Mottagaren av ditt e-postmeddelande har tydligt och fullständigt underrättats om insamlingen och användningen av sin e-postadress och har samtyckt före sådan insamling och användning. Detta kallas ofta informerat samtycke.

Boka en demo

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.
Boka en demo